Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn onder andere het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken.

Daarnaast heeft de griffie een adviserende functie. Zij adviseert bij het formuleren van moties en amendementen en de inzet van andere politieke instrumenten.

Samenwerken

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen rondom de raad en commissies. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over vergaderingen of onderwerpen van de raadsagenda. Ook kunt u zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wilt weten over de mogelijkheden uw inbreng te leveren.

 

Griffier Hattem

Jacqueline van Zwam is griffier in de gemeente Hattem.

Heeft u vragen?

Telefoon: (038) 443 16 16
E-mail: griffie@hattem.nl

Uitgelicht