Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en 5 raadsleden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een jaarplan en een jaarverslag op.

Werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Er zijn drie criteria waarop de commissie het beleid controleert:

  • doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering efficiënt verlopen?
  • doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten behaald?
  • rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De commissie is objectief en onafhankelijk en stelt zelf vast wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De bevoegdheden van de commissie zijn vastgesteld in de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Samenstelling rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2018 besloten de samenstelling van de rekenkamercommissie te wijzigen. Voorheen bestond de commissie uit vijf raadsleden, een externe voorzitter en een secretaris. In plaats van de vijf raadsleden worden nu twee raadsleden (of burgerleden van de raadscommissies) en twee externe leden in de commissie benoemd. De benoemingen moeten nog plaatsvinden.

Leden:
Voorzitter: Aljona Wertheim
Secretaris: Halbe Geertsma

Jaarverslag en jaarplan rekenkamercommissie

De werkzaamheden van de commissie worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een jaarplan.

Jaarverslag rekenkamercommissie 2015 - 2017 (pdf 297 kb)
Jaarverslag rekenkamercommissie 2014 (pdf 23 kb)
Jaarverslag rekenkamercommissie 2013 (pdf 22 kb)

Rapporten

Rapport onderzoek inkoopbeleid (pdf 1,6 Mb)
Rapport onderzoek naar de inhuur van externen (pdf 53 kb)
Bijlagen bij rapport onderzoek naar de inhuur van externen (pdf 57 kb)
Informatiebrief H2O-raden onderzoek Bedrijvenpark H2O (pdf 169 kb)
Informatiebrief H2O-raden onderzoek Bedrijvenpark H2O - Bijlage (pdf 108 kb)

Neem voor vragen contact op met de secretaris Halbe Geertsma, via geertsma@hattem.nl.

Uitgelicht