Uw inbreng

Tijdens een raadsvergadering kunt u gebruikmaken van uw spreekrecht. Bij een commissievergadering kunt u inspreken, meepraten of iets delen.

Inspreken tijdens raadsvergaderingen

Aan het begin van de raadsvergadering  kunt u inspreken op een punt dat op de agenda staat. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meld dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier. Dit kan via e-mail (griffie@hattem.nl) of telefonisch (038) 443 16 16. U kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij de griffier op de dag van de vergadering voor 16.00 uur, maar uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de vergadering. Als u gebruik maakt van het spreekrecht kunt u een kopie van uw betoog bij de griffie inleveren. Uw betoog wordt dan aan het verslag van de vergadering toegevoegd.

Inspreken tijdens commissievergaderingen

Aan het begin van een agendapunt kunt u inspreken. De voorzitter zal aan het begin van de behandeling van het punt vragen de inspraakbijdrage van maximaal 5 minuten te doen. Mensen die willen inspreken wordt eveneens verzocht dit vooraf te melden bij de griffier via de mail. Ter plekke kan dit ook.

Meepraten tijdens commissievergaderingen

Tijdens een commissievergadering kunt u over een bepaald agendapunt meediscussiëren. De voorzitter van de commissievergadering nodigt de aanwezigen op de publieke tribune daartoe uit. Aanmelden is niet nodig. Als u aan tafel zit, mag u daadwerkelijk meedoen aan de discussie.

Wilt u iets delen met de raad? Zeg het maar!

'Zeg het maar’. Onder deze noemer nodigen raads- en commissieleden inwoners van Hattem van harte uit in de commissievergaderingen een bijdrage te leveren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Spelregels

Als u gebruik wilt maken van het agendapunt ‘Zeg het maar’, moet u rekening houden met onderstaande spelregels:

  • Geef bij de raadsgriffier kort de inhoud en reden van de bijdrage aan (via e-mail: griffie@hattem.nl);
  • De griffier bespreekt het verzoek met de agendacommissie van de raad en laat zo spoedig mogelijk weten of en voor welke commissie (Sociale zaken of Algemene en Ruimtelijke zaken) de aanvrager wordt uitgenodigd;
  • Bijdragen mogen niet commercieel of politiek van aard zijn en niet kwetsend of discriminerend voor anderen;
  • De bijdrage mag niet langer dan 10 minuten duren.

Uitgelicht