Besluit aanvraag niet te behandelen Hezenbergerweg 33

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051CE 33
Publicatiedatum
13-03-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

•    Hezenbergerweg 33: activiteit bouw, voor het vervangen en vergroten van een dakkapel, verzonden 5 maart 2019.

Procedure

Tegen een besluit aanvraag niet te behandelen kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.