Verleende omgevingsvergunning Hogenkamp 30

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051MC 30
Publicatiedatum
13-03-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hogenkamp 30: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het oprichten van een vrijstaande woning, verzonden 6 maart  2019.

Procedure

Tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.