Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 34

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AD 34
Publicatiedatum
18-02-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Apeldoornseweg 34: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van 5 bomen, verzonden 11 februari 2019. Gelet op de slechte staat van de bomen is, in afwijking van artikel 6.1 lid 1 sub a Wabo, op basis van artikel 6.2 Wabo de vergunning direct na bekendmaking in werking getreden.

Procedure

Tegen een verleende omgevingsvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.