Ontwerp bestemmingsplan ‘Consmematerrein Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
26-02-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Consmematerrein Hattem’ met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerp bestemmingplan is bedoeld om de nieuwbouw van 20 grondgebonden woningen mogelijk te maken op de locatie Consmema, plaatselijk bekend 4e Industrieweg 5-7 te Hattem.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 28 februari 2019 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 10 april 2019). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer S. Herder via (038) 443 16 16.

Procedure

-