Verleende APV-vergunning De Kruusing

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
26-02-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Wet op de Kansspelen: voor het houden van een advertentiespel bij De Kruusing met de trekking op 24 augustus 2019 aan Supportersvereniging Ons Genoegen, verzonden 21 februari 2019.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.