Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 30A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AD 30 A
Publicatiedatum
26-02-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het wijzigen van de bestemming kantoor naar wonen op het perceel Apeldoornseweg 30A in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie D, nummer 5315. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201800226.

De omgevingsvergunning ligt vanaf 26 februari 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Tegen de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door:
•    Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp vergunning.
•    Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de vergunning.
•    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp vergunning.

Procedure

-