Inleveren oude medicijnen of injectienaalden

Oude medicijnen en injectienaalden vallen onder het “klein chemisch afval” (kca). Klein chemisch afval is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval waar schadelijke stoffen in zitten, van spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen, verf en oude medicijnen. Het is van belang dat klein chemisch afval altijd op de juiste manier wordt ingeleverd.

Een groot deel van de schadelijke stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat je het kca gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu.

Als kca bij het restafval belandt, kan het verschillende problemen geven: sommige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de vuilnisophalers, andere stoffen vervuilen de lucht, bodem of het grondwater als ze met het restafval worden verbrand of gestort.

Oude medicijnen bevatten stoffen die gevaarlijk kunnen zijn en horen daarom bij het klein chemisch afval. De apotheek aan de Vechtstraat zamelt daarom oude medicijnen en (gebruikte) injectienaalden in en slaat ze op in speciale vaten. Afvalinzamelaar ROVA haalt de oude medicijnen bij de apotheek op en zorgt voor de juiste verwerking. Verwijder zelf de papieren verpakking voordat u de medicijnen inlevert. U kunt uw oude medicijnen natuurlijk ook zelf inleveren bij ROVA in Zwolle.

Hoe oude medicijnen en injectienaalden aan te bieden ?

De apotheek accepteert uitsluitend oude medicijnen en injectienaalden. Verpakkingen van geneesmiddelen kunnen gewoon bij het oud papier of het restafval omdat dit geen klein chemisch afval is.

Wat

Waar

Gebruikte en ongebruikte injectienaalden

Apotheek of ROVA Zwolle (alleen in een naaldencontainer)

Restanten medicijnen

Apotheek of ROVA Zwolle (in een plastic zak, zonder verpakking)

Lege ampullen, lege insulinepatronen, lege pillenstrips, wattenverband, etc.

Huishoudelijk afval

Lege glazen medicijnflesjes

Glasbak

Lege plastic medicijnflesjes

PMD

Kartonnen doosjes, bijsluiters en overige papieren verpakkingen van medicijnen

Oud papier