Belastingverhoging op storten van restafval

De gemeente betaalt belasting aan de rijksoverheid voor het storten en verbranden van restafval. Recent heeft de rijksoverheid besloten deze belasting vanaf 2019 fors te verhogen van 13 naar 31 euro per ton restafval.

Men wil hiermee het scheiden van afval verbeteren en zo de circulaire economie verder stimuleren. In een circulaire economie worden grondstoffen niet verbrand maar verwerkt tot nieuwe materialen.

Deze rijksbelastingverhoging wordt doorgevoerd in de gemeentelijke afvalstoffenheffing; het tarief voor een lediging op de ondergrondse restafvalcontainer stijgt hierdoor van € 1,55 naar € 1,80.

Gelukkig scheiden de inwoners van Hattem het huisvuil heel goed; 87% van het huisvuil wordt al voor hergebruik aangeleverd. Inmiddels is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald naar 53 kilo, ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 159 kilo. Gemiddeld wordt per huishouden 19 keer een afvalzak met restafval in het ondergronds systeem gestort. Hierdoor vallen de negatieve effecten van de belastingverhoging in Hattem nog mee ten opzichte van veel andere gemeenten.

Het is evengoed spijtig dat we als gemeente, en u als inwoner, worden geconfronteerd met een belastingverhoging.

Afval scheiden wordt nu dus nog belangrijker!

Uitgelicht