Januari 2019

 • Werkzaamheden begraafplaats

  In de week van 4 februari worden hagen op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhofdijk vervangen. Het betreft alle hagen die door de extreme droogte van afgelopen zomer zijn uitgevallen.

 • Gemeentelijke belastingaanslagen zijn bezorgd

  Op zaterdag 26 januari zijn in Hattem de aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 bezorgd.

 • Wat mag in welke afvalcontainer?

  Ons huishoudelijke afval bestaat voor een groot deel uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. In Hattem hebben de meeste huishoudens voor gft, papier en pmd containers met groene, blauwe en oranje deksel, zodat het afval gescheiden opgehaald kan worden. Glas en textiel brengt u naar de ondergrondse containers en grof huishoudelijk afval kunt u kwijt bij het milieubrengstation Veluwenkamp.

 • Gemeenteraad wil bekendheid vergroten en meer in gesprek

  De gemeenteraad van Hattem heeft een communicatieplan opgesteld voor de raadsperiode 2018-2022. Het eerste zichtbare resultaat hiervan is een fotobord in de hal van het stadhuis naast de raadzaal waarop alle raadsleden met foto, naam en partij op een rijtje staan. De gemeenteraad en het college van B&W krijgen hiermee letterlijk een gezicht.

 • Nieuwe website www.hulpwijzerhattem.nl

  Maandag 7 januari lanceerden wethouders Martijn Hospers en Carla Broekhuis-Bonte, samen met voorzitter van de Participatieraad Ed Zandhuis, de nieuwe website www.hulpwijzerhattem.nl.

 • Wilt u de belastingaanslagen digitaal ontvangen?

  Wist u dat u berichten van de gemeente ook digitaal via mijn.overheid.nl kunt ontvangen? Als u zich vóór 10 januari aanmeldt, dan ontvangt u de aanslagen van de gemeentelijke heffingen over 2019 digitaal in uw berichtenbox van mijn.overheid.nl.

 • Drie personen ondertekenen Participatieverklaring

  Op vrijdag 18 januari ondertekenden drie personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Hattem wonen de Participatieverklaring. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.