Januari 2019

 • Wethouder overhandigt Boekstartkoffertje aan eerste Hattemse baby van 2019

  Maandag 21 januari heeft wethouder Carla Broekhuis-Bonte het Boekstartkoffertje overhandigd aan de familie Broere. Dochter Laurèn Broere is de eerste baby die in 2019 in Hattem geboren werd.

 • Wat mag in welke afvalcontainer?

  Ons huishoudelijke afval bestaat voor een groot deel uit grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. In Hattem hebben de meeste huishoudens voor gft, papier en pmd containers met groene, blauwe en oranje deksel, zodat het afval gescheiden opgehaald kan worden. Glas en textiel brengt u naar de ondergrondse containers en grof huishoudelijk afval kunt u kwijt bij het milieubrengstation Veluwenkamp.

 • Gemeenteraad wil bekendheid vergroten en meer in gesprek

  De gemeenteraad van Hattem heeft een communicatieplan opgesteld voor de raadsperiode 2018-2022. Het eerste zichtbare resultaat hiervan is een fotobord in de hal van het stadhuis naast de raadzaal waarop alle raadsleden met foto, naam en partij op een rijtje staan. De gemeenteraad en het college van B&W krijgen hiermee letterlijk een gezicht.

 • Nieuwe website www.hulpwijzerhattem.nl

  Maandag 7 januari lanceerden wethouders Martijn Hospers en Carla Broekhuis-Bonte, samen met voorzitter van de Participatieraad Ed Zandhuis, de nieuwe website www.hulpwijzerhattem.nl.

 • Wilt u de belastingaanslagen digitaal ontvangen?

  Wist u dat u berichten van de gemeente ook digitaal via mijn.overheid.nl kunt ontvangen? Als u zich vóór 10 januari aanmeldt, dan ontvangt u de aanslagen van de gemeentelijke heffingen over 2019 digitaal in uw berichtenbox van mijn.overheid.nl.

 • Drie personen ondertekenen Participatieverklaring

  Op vrijdag 18 januari ondertekenden drie personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Hattem wonen de Participatieverklaring. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.

Uitgelicht