Benoeming van Henk van der Horst tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Henk van der Horst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Willem Wiggers reikte de heer Van der Horst de bij de onderscheiding behorende versierselen uit.

De uitreiking vond plaats tijdens een afscheidsbijeenkomst op vrijdag 7 juli om 19.00 uur in de brandweerkazerne aan de Verlengde Parklaan 36.

De heer Van der Horst heeft zich gedurende lange tijd (22 jaar) naast zijn functie van manschap en chauffeur met volle energie ingezet als vrijwilliger bij de brandweer in de gemeente Hattem. In al die jaren stond de heer Van der Horst bekend als een enthousiast en zeer kundig brandweerman. Behalve als manschap heeft hij zich ook bekwaamd in de verantwoordelijke taak van chauffeur/ pompbediener. De heer Van der Horst was door zijn enthousiasme en de rust die hij uitstraalde een gedegen pijler waar het korps op steunde. Hij stond steeds open voor nieuwe ontwikkelingen en heeft hier ook een actieve rol in vervuld.