Waterschap pakt kade Hoenwaard aan

Vanaf 31 juli begint Waterschap Vallei en Veluwe met onderhoudswerkzaamheden aan de kade langs de Veluwse Wetering. De werkzaamheden zullen naar verwachting zes tot acht weken duren.

De werkzaamheden

De west- en oostkade worden vanaf het fiets- en wandelbruggetje in zuidelijke richting opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte van 2,5 m +NAP (zie kaart). Daarbij gaan we de bovenkant vlak maken en waar nodig wordt het talud aan de landkant aangevuld met klei, zodat de bovenkant van de kade breder wordt. Dit is nodig om in de toekomst de kade veilig te kunnen blijven maaien. Hierbij treedt geen of nauwelijks verandering op aan de voet van de kade.

Het waterschap streeft ernaar overlast zoveel mogelijk te beperken. Echter, er kan niet worden voorkomen dat er geregeld transport plaatsvindt van materieel en klei. Bij gemaal Hoenwaard wordt een tijdelijk depot voor klei ingericht, waarvandaan de klei via het water wordt vervoerd naar de gewenste plek.

Ontwikkelingen Hoenwaard en Kanaaldijk

De onderhoudswerkzaamheden betreffen regulier onderhoud en staan los van de ontwikkelingen die gaande zijn met betrekking tot de Kanaaldijk en de Hoenwaard. Dit betekent dus dat de gemeenten Hattem en Heerde, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe gewoon doorwerken aan de dijkverbetering en de ontwikkeling van een visie voor de Hoenwaard 2030.

Meer weten over de werkzaamheden?

Neem dan contact op met het waterschap.