Compensatieregeling voor zorgkosten: aan te vragen tot 1 mei

De gemeente Hattem heeft een compensatieregeling waar inwoners met hoge zorgkosten gebruik van kunnen maken. Deze regeling is nog aan te vragen tot 1 mei 2017.

De regeling is beschikbaar voor iedereen die chronisch ziek of gehandicapt is en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum heeft en bedraagt € 385,-. De compensatieregeling is ook beschikbaar voor inwoners met bepaalde vormen van eigen vermogen: eigen vermogen in een woning is bijvoorbeeld, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen bezwaar meer om deel te nemen aan de regeling. De exacte voorwaarden vindt u hier.

Wethouder Doret Tigchelaar vindt het erg belangrijk dat zo veel mogelijk mensen die er recht op hebben gebruik maken van de regeling: ‘Voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum is het vaak lastig om rond te komen. Dat terwijl wij het belangrijk vinden dat iedereen goed mee kan doen. We hebben als gemeente allerlei regelingen waarmee we deze inwoners een financieel steuntje in de rug geven, zoals de activiteitenbijdrage, de individuele inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand. Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn hebben ook nog eens extra hoge zorgkosten. Voor deze inwoners hebben we twee mogelijkheden waar men tussen kan kiezen: de collectieve ziektekostenverzekering òf de compensatieregeling. De compensatieregeling is nog aan te vragen tot 1 mei 2017.’