Uitnodiging informatiebijeenkomsten over het Natura 2000-beheerplan voor de Rijntakken

De Waal, de IJssel en de Nederrijn vormen samen de Nederlandse Rijntakken. Binnen Europa is de natuur langs de Rijntakken heel bijzonder. Daarom zijn de Rijntakken aangewezen als Natura 2000-gebied. De provincie Gelderland heeft een ontwerp beheerplan voor dit gebied gemaakt.

Het plan beschrijft op welke manier we de Natura 2000 doelen kunnen realiseren. Belangrijke onderdelen daarin zijn specifieke inrichtingsmaatregelen zoals aanleg van ooibos, plas-dras grasland voor vogels en natuurlijk een goed beheer van het gebied. In het beheerplan staat ook op welke manier we de natuur beschermen tegen schadelijke activiteiten en voor welke activiteiten vergunningen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.

Zienswijze indienen

Het Natura 2000-beheerplan Rijntakken kan gevolgen hebben voor bewoners en gebruikers van het gebied. Daarom ligt het van 9 mei tot 20 juni 2017 ter visie. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het plan indienen. Hoe u dat kunt doen staat vanaf 8 mei op de website www.gelderland.nl/natura2000.

Waar en wanneer

Wilt u meer informatie over het beheerplan? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:
23 mei (19.00 - 21.30 uur): Moeke Rhenen, Veerplein 1, Rhenen.
29 mei (19.00 - 21.30 uur): Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, Den Nul.

De presentatie start om 19.30 uur, daarna is er nog genoeg tijd om vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Het beheerplan

Informatie over Natura 2000 en het beheerplan zelf vindt u op www.gelderland.nl/natura2000 en www.Rijksoverheid.nl/natura2000.

Vragen

Voor vragen kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met het provincieloket van de provincie Gelderland: 026 359 99 99 (lokaal tarief) of e-mailen met provincieloket@gelderland.nl.