College kiest voor compensatie inwoners van Vitens precario

Het college stelt de gemeenteraad voor om inwoners van Hattem compensatie te bieden voor de precariobelasting die Vitens aan hen doorbelast. Dat heeft het college van B&W besloten. Bewoners van alle adressen die aangesloten zijn bij Vitens ontvangen een compensatie op hun jaarlijkse belastingaanslag.

 In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de extra heffing van Vitens niet mag leiden tot hogere totale lasten voor Hattemse huishoudens. Met dit collegebesluit wordt deze coalitieafspraak concreet uitgevoerd. De maatregel is verwerkt in de begroting 2019, die op 12 november door de gemeenteraad wordt besproken.

Wethouder Martijn Hospers is blij met de voorgestelde maatregel: ‘Eind 2017 zijn onze inwoners en wij als gemeentebestuur onaangenaam verrast door de doorbelasting van Vitens. Voor alle politieke partijen in onze gemeenteraad was compensatie van deze doorbelasting een belangrijk onderwerp. Als de raad instemt met ons voorstel, dan gaan we iedereen compenseren: in de toekomst én met terugwerkende kracht.’

Terugbetaling via jaarlijkse belastingaanslag

Jaarlijks ontvangen inwoners van Hattem eind januari de zogeheten Gecombineerde Belastingaanslagen. Deze bestaan uit de OZB, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de afrekening diftar. De aanslag die eind januari 2019 verzonden wordt, bevat nog extra regels: de compensaties voor de extra kosten die Vitens in rekening heeft gebracht. Door de compensatie in één keer te combineren met de jaarlijkse belastingaanslag is deze overzichtelijk voor de inwoners van Hattem. Ook komen bij deze werkwijze relatief weinig extra administratieve kosten kijken.

Uitgelicht