Gemeente Hattem lost knelpunten de Kampen op

Het college van B&W heeft een aantal maatregelen vastgesteld om de verkeers- en woonsituatie in de Kampen te verbeteren. De maatregelen zijn voorgesteld in een gezamenlijk collegevoorstel van de bewonerscommissie en de ambtelijke organisatie.

In 2014 hebben bewoners en gemeente een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buurt. De uitvoering in 2015 en 2016 voldeed niet aan alle verwachtingen. Met name de drempels in onder andere de Hogenkamp werden als te hoog en/of te steil ervaren. Eerder dit jaar is samen met een vertegenwoordiging van buurtbewoners, de bewonerscommissie, een bewonersenquête opgesteld om buurtbewoners en bewoners in omliggende straten te bevragen over hun ervaringen.

Samen met de bewonerscommissie zijn conclusies getrokken uit de evaluatie. De evaluatie bestaat uit de bewonersenquête, verkeerstellingen en opmerkingen en klachten van bewoners, die in de afgelopen periode zijn binnengekomen.

Op basis van de conclusies zullen een aantal aanpassingen gedaan worden in de buurt:

  • De inritconstructies in de Hogenkamp en de Randweg worden aangepast en krijgen overal dezelfde vorm. De inritconstructies krijgen een wat langere aanloop en worden daardoor minder steil en de bocht gaat eruit.
  • De goten in de Randweg, Werfkamp en Mulderskamp worden opgehoogd.
  • De groenstroken worden nagelopen, dode beplanting wordt vervangen en waar nodig wordt de grondstructuur aangepast of vervangen.
  • De eenrichtingssituatie in de Pannekoekenkamp wijzigt naar een volledig eenrichtingsverkeer vanaf de Hogenkamp naar de Randweg.
  • De bebording en de belijning wordt verder uitgewerkt om zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren met belijning en zo min mogelijk met bebording.

Wethouder Jan van der Heeden is tevreden met het resultaat: ‘Door de resultaten van de evaluatie samen met de bewonerscommissie te analyseren hebben we goed kunnen achterhalen waar de knel- en leerpunten zitten. Ook hebben we samen nagedacht over de beste oplossingen voor deze knelpunten. Ik verwacht dat we met de voorgestelde aanpassingen de voornaamste bezwaren in de buurt kunnen wegnemen en het vertrouwen weer kunnen herstellen.’

Bewonerscommissie: ‘Dat er knelpunten waren, was voor de bewoners wel duidelijk. Of deze opgelost zouden worden, was voor velen een groot vraagteken. Het was in het begin even zoeken om de knelpunten bespreekbaar te maken. Vanaf de zomer is de bewonerscommissie in goed overleg met de gemeente over passende oplossingen. We zijn blij dat het gemeentebestuur de adviezen heeft overgenomen en dat de gemeente de maatregelen op korte termijn gaat uitvoeren.’

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden eind 2017.

Uitgelicht