Projecten

 • Binnenstad

  Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener en toegankelijker te maken.

 • Het Veen verandert

  Op korte en lange termijn heeft Hattem een grote behoefte aan woningen. Hattem staat niet voor niets in de top 10 van beste woongemeenten in Nederland van Elsevier. ’t Veen is een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen dicht bij de binnenstad, dicht bij de IJssel en uiterwaarden en goed bereikbaar.

 • Assenrade

  Assenrade is de nieuwste uitbreidingswijk van Hattem. De wijk ligt tussen de Geldersedijk en Gaperslanden. Er worden 269 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen gebouwd.

 • Bedrijvenpark H2O

  Het Veen en Netelhorst zijn de twee bestaande bedrijventerreinen van Hattem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van bedrijvenpark H2O.

 • Woonzorgzone Hof van Blom

  Het aantal inwoners van Hattem dat ouder is dan 65 jaar groeit gestaag. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat het aantal verpleeghuisplekken en levensloopbestendige woningen in Hattem wordt uitgebreid.

 • Samen Hattem

  Samen Hattem is een initiatief voor en door Hattem en wil inwoners stimuleren en faciliteren in het realiseren van hun dromen of ideeën.

 • Minder regels?

  Bent u wel eens tegen hinderlijke of overbodige regels van de gemeente Hattem aangelopen? Dan horen we dat graag van u!