Binnenstad

Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener en toegankelijker te maken.

De gemeente Hattem wil de toegankelijkheid van de Markt en het plein rond de kerk (Kerkplein en Kerkhofstraat) verbeteren. Samen met inwoners zijn in het najaar van 2018 een aantal proefvakken getest. De opbrengst van deze testen en de ontvangen reacties heeft de gemeente gebruikt om verschillende ontwerpen te maken om de toegankelijkheid en het comfort voor alle gebruikers te verbeteren.

Op 17 april 2019 organiseerde de gemeente Hattem een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Tijdens deze avond zijn drie modellen voor de herinrichting besproken en toegelicht. De aanwezigen gaven hun mening over de verschillende modellen en een motivatie; ook is gevraagd naar verbeterpunten. De 130 reacties (pdf 185 kb) die dat heeft opgeleverd zijn zoveel mogelijk verwerkt in nieuwe varianten.

Het college vraagt de raad om op 1 juli 2019 te kiezen voor één van de twee varianten. In het ene model zijn de Markt en rijloper Kerkhofstraat uitgevoerd in gezaagd natuursteen. In de andere variant in klinkers. Daarnaast stelt het college voor het voormalig kerkhof, Kerkplein en een deel van de Kerkhofstraat, opnieuw te bestraten met de steen die er nu ligt. De stenen worden opnieuw gelegd met een zo smal mogelijke voeg, die gevuld is met split en brekerzand. Daardoor wordt de beloopbaarheid veel beter dan in de huidige situatie.

Er bestaan bij de inwoners zorgen over de natuurstenen variant. Wij hebben een erkend bureau advies gevraagd en onderzoek gedaan naar oplossingen met natuursteen in het land, die succesvol zijn. Hieruit blijkt dat er voldoende voorbeelden zijn van comfortabele natuurstenen bestratingen die ook kwalitatief lang meegaan. Binnenkort ligt er een proefopstelling op het plein met de gezaagde natuursteen. Op deze manier kunt u zelf de proefopstelling beoordelen.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met Ronald IJsselsteijn, projectleider binnenstad via gemeente@hattem.nl.

Aangepaste ontwerpen 1 juli 2019

Plankaart klinker (pdf 1,8 Mb)
Plankaart klinker rood en grijs (pdf 1,8 Mb)
Plankaart gezaagd natuursteen (pdf 1,7 Mb)
Plankaart gezaagd en ongezaagd natuursteen (pdf 1,7 Mb)

Klinker grijs

Klinker grjis

Klinker grijs en rood

Ontwerpen 17 april 2019

Impressie variant 1 (pdf 3,1 Mb)
Impressie variant 2 (pdf 2,9 Mb)
Impressie variant 3 (pdf 2,9 Mb)

Presentatie van de verschillende varianten (inclusief financiën)