Binnenstad

Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener en toegankelijker te maken.

De gemeente Hattem wil de toegankelijkheid van de Markt en het plein rond de kerk (Kerkplein en Kerkhofstraat) verbeteren. Samen met inwoners zijn in het najaar van 2018 een aantal proefvakken getest. De opbrengst van deze testen en de ontvangen reacties heeft de gemeente gebruikt om verschillende ontwerpen te maken om de toegankelijkheid en het comfort voor alle gebruikers te verbeteren.

Op 17 april 2019 organiseerde de gemeente Hattem een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Tijdens deze avond zijn drie modellen voor de herinrichting besproken en toegelicht. De aanwezigen gaven hun mening over de verschillende modellen en een motivatie; ook is gevraagd naar verbeterpunten. De 130 reacties (pdf 185 kb) die dat heeft opgeleverd zijn zoveel mogelijk verwerkt in nieuwe varianten.

Het college vraagt de raad om op 1 juli 2019 te kiezen voor één van de twee varianten. In het ene model zijn de Markt en rijloper Kerkhofstraat uitgevoerd in gezaagd natuursteen. In de andere variant in klinkers. Daarnaast stelt het college voor het voormalig kerkhof, Kerkplein en een deel van de Kerkhofstraat, opnieuw te bestraten met de steen die er nu ligt. De stenen worden opnieuw gelegd met een zo smal mogelijke voeg, die gevuld is met split en brekerzand. Daardoor wordt de beloopbaarheid veel beter dan in de huidige situatie.

Er bestaan bij de inwoners zorgen over de natuurstenen variant. Wij hebben een erkend bureau advies gevraagd en onderzoek gedaan naar oplossingen met natuursteen in het land, die succesvol zijn. Hieruit blijkt dat er voldoende voorbeelden zijn van comfortabele natuurstenen bestratingen die ook kwalitatief lang meegaan. Binnenkort ligt er een proefopstelling op het plein met de gezaagde natuursteen. Op deze manier kunt u zelf de proefopstelling beoordelen.

Op maandag 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering een keuze gemaakt voor aanpassing van de bestrating Markt, Kerkplein en de Kerkhofstraat. De raad heeft gekozen voor de variant met de bakstenen klinkers in (donker)grijs op de Markt en de rijloper van de Kerkhofstraat. Het voormalige kerkhof (Kerkplein en deel Kerkhofstraat) wordt opnieuw gestraat met de huidige, ongezaagde steen, met een zo smal mogelijke voeg, gevuld met split en brekerzand.

Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt en samen met een nog aan te stellen aannemer, maken we een planning. Het streven is om de werkzaamheden zo snel mogelijk na het Chocoladefestival (17 oktober 2019) te starten zodat de werkzaamheden gereed zijn voor het nieuwe terras- en evenementenseizoen.

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met Ronald IJsselsteijn, projectleider binnenstad via gemeente@hattem.nl.

Werkzaamheden binnenstad

Vitens en Liander gaan vanaf augustus 2019 de distributienetten voor water, gas en elektra en de huisaansluitingen voor water vervangen in de binnenstad van Hattem. De firma Siers voert deze werkzaamheden uit.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.onderhoudinhattem.nl

Klinker grijs

Klinker grjis