Het Veen verandert

Aan woningen is in Hattem op korte en lange termijn grote behoefte. Hattem staat niet voor niets in de top 10 van beste woongemeenten in Nederland van Elsevier. ’t Veen is een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen dicht bij de binnenstad, dicht bij de IJssel en uiterwaarden en goed bereikbaar.

Momenteel is er nog veel zware bedrijvigheid op ’t Veen mogelijk. Dat gaat niet goed samen met wonen. Daarom zien we graag dat zware bedrijvigheid verplaatst naar terreinen die beter geschikt zijn voor die bedrijven, zoals het Bedrijvenpark Hattemerbroek (H2O). In ’t Veen kunnen dan woningen gecombineerd worden met lichte bedrijfsactiviteiten, dienstverlening, educatie en recreatie. Zo ontstaat balans tussen wonen en ondernemen.

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan de verandering van ’t Veen? Neem dan contact op met Sybold Herder van de gemeente Hattem: herder@hattem.nl of (038) 443 16 16.

Ontwikkelingsperspectief 't Veen (pdf 13 Mb)
Woningbouwprogramma 't Veen (pdf 438 kb)

Nieuws
Veel belangstellenden op informatieavond nieuwbouwlocatie Het Veen
Overeenkomst gemeente en Nikkels voor ontwikkeling deel ‘t Veen
Overeenkomst gemeente en Consmema voor ontwikkeling deel ‘t Veen

 

Uitgelicht