Woonzorgzone Hof van Blom

Het aantal inwoners van Hattem dat ouder is dan 65 jaar groeit gestaag. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat het aantal verpleeghuisplekken en levensloopbestendige woningen in Hattem wordt uitgebreid.

Het college van B&W heeft in 2013 een plan vastgesteld voor het project 'woonzorgzone Hof van Blom'. De bedoeling van dit project is het ijsbaanterrein om te vormen tot een woonzorgzone. De ontwikkeling van het ijsbaanterrein is een onderdeel van het collegeprogramma 2014-2018.

Een woonzorgzone is een gebied rond een zorgcentrum waar bewoners beschut wonen dankzij de aanwezigheid van onder andere zorgwoningen, diensten thuis en een multifunctioneel zorgaanbod. Ouderen en andere zorgbehoevenden kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen.

Woonservicezone Hof van Blom