Gemeenteraadsverkiezing en referendum 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Hattem en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Uitgelicht