Gemeenteraadsverkiezing en referendum 2018

Op woensdag 21 maart kon u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Hattem en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Uitgelicht