Afvalcontainers

Elk adres ontvangt een aantal afvalcontainers voor een efficiënte afvalinzameling.

Het gaat hierbij om een container voor groente- tuin- en fruitafval, een container voor oud papier en een container voor plastic, metaal en drankenkartons. De inzameling van restafval gebeurt met gebruik van ondergrondse afvalcontainers. Voor deze containers heeft elk adres beschikking over een milieupas.

Wat hoort waar?

Op de website van ROVA vindt u een handig overzicht van welk afval in welke container hoort en waar het overige afval naartoe moet.

Gebruik van de containers

De containers zijn eigendom van ROVA en worden in bruikleen verstrekt. Beschadiging of verdwijning is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd.

De containers behoren, net als de milieupas, bij het huis. Bij verhuizing moeten deze bij/in het huis blijven staan/liggen. Laat de containers leeg en schoon achter als u verhuist. Om uw container schoon te houden, kunt u onderin een krant leggen. Beschilder of beplak de afvalcontainers niet.

Mocht u bij verhuizing geen containers aantreffen op het nieuwe adres, of niet van de juiste soort, neem dan contact op met ROVA-klantenservice op nummer (038) 427 37 77.