Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. U heeft namelijk toestemming nodig voordat u asbest mag verwijderen.

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Voorwaarden

U hoeft alleen een melding te doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of asbest wilt verwijderen.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Aanvraag

Als u wilt weten of u een vergunning aan moet vragen of alleen een melding moet doen, kunt u op www.omgevingsloket.nl een vergunningcheck doen. Via deze site kunt ook de melding of vergunning aanvraag indienen.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de aanvragen samen indienen.

U doet de melding minimaal vier weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding vijf werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Afspraak maken

Uitgelicht