Automatische incasso

Als u al een machtiging voor automatische incasso had afgegeven en deze machtiging het afgelopen jaar niet heeft ingetrokken, dan blijft deze van toepassing voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2019 (gecombineerd met de afrekening diftar 2018).

De verschuldigde belasting wordt dan in 8 maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. De dagtekening van de aanslag is 28 januari 2019. De eerste termijn is afgeschreven rond 28 februari 2019 en de laatste termijn wordt rond 30 september 2019 afgeschreven. Iedere termijnbetaling is ongeveer even groot.

Machtiging

Wilt u in 2019 voor het eerst gebruikmaken van de mogelijkheid om de belastingaanslag in termijnen te betalen? U kunt de gemeente machtigen om de belasting automatisch te innen. Hiervoor kunt u een machtigingskaart ophalen of opvragen bij balie Belastingen.

U kunt de aanvraag om automatische incasso ook online doorgeven via onderstaand formulier.

Automatische incasso aanvragen met DigiD

Let op: als er geen of onvoldoende saldo op uw rekening staat kan het termijnbedrag door de gemeente niet geïncasseerd worden. Als dit vaker dan twee keer voorkomt zal de automatische incasso komen te vervallen. De betreffende aanslag moet dan binnen vier maanden na dagtekening van de aanslag worden betaald. Het is daarom belangrijk dat er steeds voldoende saldo op uw bank- of girorekening staat.

Wijziging rekeningnummer

U kunt de wijziging van het rekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven via onderstaand formulier.

Rekeningnummer automatische incasso wijzigen met DigiD