Uitstel van betaling

Nu de aanslag gemeentelijke heffingen door middel van automatische incasso kan worden betaald, vervalt in principe de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Als het voor u beslist niet mogelijk is uw belastingbedrag, dus ook niet via automatische incasso, op tijd te betalen, dan kunt u contact opnemen met de invorderingsambtenaar via (038) 443 16 16. Uiteraard kunt u ook langskomen in het stadhuis.