Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van personen die niet in de gemeente Hattem hun hoofdverblijf hebben, maar die meer dan negentig dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin.

De voorwaarden zijn:

  • Uw tweede woning staat in de gemeente Hattem;
  • U overnacht meer dan 90 dagen per jaar in deze woning;
  • Het huis is gemeubileerd;
  • U heeft geen hoofdverblijf binnen de gemeente Hattem;

Wanneer u forensenbelasting moet betalen, stuurt de gemeente Hattem u een aanslag.

Tarief forensenbelasting

De belasting bedraagt per woning € 860,35.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag.