Grafonderhoudsrecht

Voor graven uitgegeven vóór 1 januari 2014 is voor het onderhoud van de graven een jaarlijkse recht verschuldigd. Deze aanslag wordt opgelegd aan:

  • iedereen die een grafruimte op naam heeft waarop een grafbedekking is geplaatst;
  • nabestaanden van een overledene die een grafruimte op naam hebben waarop een grafbedekking is geplaatst.

Voor graven uitgegeven vanaf 1 januari 2014 wordt een onderhoudsrecht voor een periode van 30 jaar in één keer in rekening gebracht. Dit wordt tegelijkertijd met het begraafrecht tot het doen begraven in rekening gebracht.

Tarief jaarlijks grafonderhoudsrecht

Het tarief voor 2019 bedraagt per graf € 67,05. De mogelijkheid bestaat dat het jaarlijkse onderhoud wordt afgekocht. Dit houdt in dat de gemeente het onderhoud op zich neemt. U kunt voor het aanvragen van de afkoop van het jaarlijks onderhoud contact opnemen met balie Burgerzaken en Belastingen, (038) 443 16 16.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als u een aanslag hebt ontvangen voor het jaarlijks onderhoud van een graf dat niet op uw naam staat of wanneer u het jaarlijks onderhoud al heeft afgekocht.

Ontheffing

Als het jaarlijks onderhoud wordt afgekocht dan wordt de aanslag over het belastingjaar waarin wordt afgekocht verminderd.

Kwijtschelding

Kwijtschelding voor grafonderhoudsrecht is niet mogelijk.