Precariobelasting

Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van gemeentegrond. U moet deze belasting betalen als u een terras of een standplaats of kabels, buizen, draden of leidingen op of boven of in grond van de gemeente heeft staan. Wilt u iets op gemeentegrond doen? Meld het bij de gemeente. U krijgt dan ook te horen of u misschien een omgevingsvergunning nodig heeft. Kijk hiervoor op: www.omgevingsloket.nl.

Wanneer u niet langer gebruik maakt van de grond, moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente.

U moet de volgende informatie doorgeven aan de gemeente:

  • Locatie
  • Wat u precies wilt neerzetten of doen
  • Grootte van het voorwerp
  • Eventueel datum en tijdstip

Tarieven precariorechten

  • Voor het hebben van een terras per m2 ingenomen grond € 16,82 per jaar.
  • Voor de buizen, kabels, draden en leidingen € 2,25 per strekkende meter per jaar.
  • Voor het innemen van een standplaats per dag € 2,10 per strekkende meter, of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,40 per standplaats.

Bezwaar

Als u een aanslag hebt ontvangen voor precariobelasting en u maakt geen gebruik meer van gemeentegrond, dan kunt u bezwaar maken.

Vergoeding precario

Hebt u van het Waterbedrijf Vitens een nota voor precariobelasting ontvangen? Dan krijgt u een vergoeding van de gemeente. Als dit van toepassing is, dan staat dit als een negatief bedrag op uw aanslagbiljet. Het wordt verrekend met de door u te betalen gemeentelijke belastingen. Als er alleen een negatief bedrag op uw aanslagbiljet staat, wordt dat bedrag zo spoedig mogelijk aan u uitbetaald.

Staat de vergoeding niet op uw aanslagbiljet en denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact met ons op via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16.