Rioolheffing

De eigenaren en gebruikers van woningen, woonschepen, woonwagens en bedrijfsruimten betalen rioolheffing voor de kosten van voorzieningen voor de regen- en grondwatertaken.

Tarieven rioolheffing

  • Eigenaar: 0,0331% van de WOZ-waarde
  • Gebruikers: (per eenheid 250 m3 waterverbruik): € 78,80

Ontheffing

De rioolheffing voor eigenaren wordt geheven naar de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoop van het pand in de loop van het jaar verandert niets aan de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. De rioolheffing voor gebruikers is een maandelijkse heffing. Bij beëindiging van de belastingplicht, zoals verhuizing naar een andere gemeente, wordt de rioolheffing automatisch berekend tot en met de maand van beëindiging. Bij vestiging in de loop van het jaar zal het tarief voor de gebruiker berekend worden naar het aantal volle kalendermaanden dat in het jaar nog overblijft.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Kwijtschelding

Indien u deze aanslag niet kunt betalen kunt u kwijtschelding aanvragen.