Kwijtschelding aanvragen

Als uw aanslag is vastgesteld en u niet in staat bent - ook niet door middel van een betalingsregeling - deze aanslag te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen.

Welke gemeentelijke belastingen komen in aanmerking voor kwijtschelding?

Een verzoek om kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerende-zaakbelastingen
  • afrekening diftar (gedeeltelijk)

Voor andere gemeentelijke belastingen is geen kwijtschelding mogelijk.

Speciale regels aanslag afrekening diftar

Het aantal aanbiedingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend is gebonden aan een maximum. Voor het ondergrondse verzamelsysteem geldt een vrijstelling van 34 ledigingen. Bij overschrijding van deze aantallen dient u de kosten hiervoor zelf te betalen.

Beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding

Het is niet zo dat u al voor kwijtschelding in aanmerking komt als u een laag inkomen heeft. Ook andere zaken zijn bij de beoordeling van belang, zoals vermogen en eventuele schulden.

Kwijtschelding wordt niet verleend als u beschikt over vermogen. Hieronder wordt verstaan: bezittingen verminderd met de bedragen die u schuldig bent aan schuldeisers. De kwijtscheldingsregeling verstaat onder vermogensbestanddelen onder meer: bank-/girosaldi en/of contant geld, auto, grond, garage, tweede woning, boot, stacaravan, effecten, vorderingen en spaarbrieven. Maar ook de overwaarde van uw eigen huis. Dat is de waarde van het leeg op te leveren huis bij onderhandse verkoop, verminderd met de hypotheekschuld die nog openstaat.

Hoe doet u een verzoek om kwijtschelding?

Als u denkt dat u voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking komt, kunt u een formulier aanvragen bij balie Belastingen of online invullen. Het verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken van inkomsten en uitgaven zijn bijgevoegd. Uitstel van betaling wordt pas verleend als het ingevulde kwijtscheldingsformulier is binnengekomen.

Kwijtschelding belastingen 2018 aanvragen met DigiD

Automatische kwijtschelding

De gemeente verleent automatische kwijtschelding. Hiervoor moet u toestemming geven. De gemeente zal dan relevante gegevens (inkomen, tegoeden, bezit auto etc.) laten toetsen door het inlichtingenbureau. Voldoen deze gegevens aan de normen van kwijtschelding dan ontvangt u automatisch schriftelijk bericht. Een verzoekformulier hoeft u dan niet meer in te vullen.

Uitgelicht