Toegankelijkheid

Gemeente Hattem voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website: www.hattem.nl.

De volgende onderdelen of URL's zijn uitgesloten van deze verklaring:

  • Niet de PDF bestanden
  • Niet de pagina's op internetafspraken.hattem.nl
  • Niet de pagina's op gewoon.hattem.nl
  • Niet de pagina's op www.samenhattem.nl
  • Niet de pagina's op www.hattem.nl/gemeenteraad

Uitslag toegankelijkheidsonderzoek

De gemeentelijke website wordt jaarlijks geïnspecteerd door Stichting Accessibility.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De gemeente Hattem voldoet volledig aan de Webrichtlijnen van de overheid, behalve voor haar PDF-bestanden.

Specificatie

Webrichtlijnen 2, niveau AA.

Oorzaak

PDF-bestanden op de website worden nog niet toegankelijk aangemaakt.

Gevolg

Mensen met een functiebeperking kunnen geen of minder gebruik maken van PDF-bestanden op de website.

Alternatieven

Geen.

Maatregelen 

Er is een verbeterplan in werking gezet om de PDF-bestanden aan de Webrichtlijnen te laten voldoen.

Planning

30-06-2021 voldoen alle PDF-bestanden ook aan de Webrichtlijnen.

Reactiemogelijkheid

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 augustus 2017.

Uitgelicht