Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voorwaarden

  • de afstand tussen de woning en de basisschool is minimaal 6 kilometer.
  • de vergoeding wordt aangevraagd voor de dichtstbij toegankelijke school.
  • de aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar is ingediend voor 1 juni voorafgaand aan dat schooljaar.
  • wanneer de leerling gedurende het schooljaar van school is veranderd, dan mag de aanvraag ook gedurende het schooljaar worden ingediend.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Aanvraag

Bij het aanvragen van een vergoeding wordt uitgegaan van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke wijzen van vervoer worden vergoed aan de ouders. Uitgangspunt is een vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer. De gemeente kan ook bepalen dat een vergoeding verleend wordt voor aangepast vervoer (taxibusje) of eigen vervoer.

U kunt een aanvraag indienen door bijgaand formulier volledig in te vullen en op te sturen naar: Gemeente Hattem, t.a.v. cluster Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Leerlingenvervoer 2018 - 2019 aanvragen (pdf 343 kb)

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen.

Uitgelicht