Scholen

In de gemeente Hattem zijn er zes basisscholen, met verschillende levensbeschouwelijke richtingen. Er is een katholieke, een gereformeerde, twee protestants-christelijke en twee openbare basisscholen.

Adresgegevens onderwijsinstellingen

De adresgegevens van de scholen worden weergegeven in de digitale gemeentegids. In de gemeentegids vindt u ook meer informatie over het beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en onderwijsondersteunende instellingen in Zwolle.

Vakantierooster

Voor meer informatie over de vakantieroosters van Nederland, kunt u terecht bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitgelicht