Gladde wegen

De gemeente Hattem zorgt zelf voor de bestrijding van gladheid. Het constateren van gladheid wordt gedaan door de eigen waarnemers.

De strooileider beslist over de daadwerkelijke bestrijding van gladheid.

Selectief strooibeleid

Wanneer er tussen 00.00 uur en 04.00 uur gladheid optreedt, wordt er niet gestrooid, tenzij er sprake is van ijzel of zware sneeuwval. Het is onmogelijk om alle gladheid te bestrijden op het moment van optreden. De belangrijkste wegen moeten dan ook het beste begaanbaar zijn. Om te bepalen welke wegen het belangrijkst zijn, wordt er gelet op meerdere aspecten. Er wordt gekeken naar verkeer- en beheersaspecten en milieu- en kostenaspecten.

Gewone gladheid

Bij gewone gladheid wordt er alleen gestrooid op de volgende routes:

  • Hoofdroute doorgaand verkeer (prioriteit 1)
  • Hoofdroute fietsers (prioriteit 1)
  • Strooiroute (prioriteit 2) op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur.

Uitzonderlijke gladheid

Uitzonderlijke gladheid ontstaat door ijzel, onderkoelde regen of zware sneeuwval. Bij uitzonderlijke gladheid worden gebiedsontsluitingswegen gestrooid en/of sneeuw geschoven. Er wordt wel gestart met de bovenstaande routes.

Gladheidbestrijding met zout

Het bestrijden van gladheid met zout, vraagt om een zorgvuldige afweging. Aan de ene kant is het veilig gebruiken van wegen belangrijk en aan de andere kant is het ook belangrijk om rekening te houden met het milieu. Zolang er geen beter en minder schadelijk middel tegen een aanvaardbare prijs te verkrijgen is, wordt er met zout gestrooid. Meerdere strooibeurten met een beperkte hoeveelheid zout per strooibeurt krijgt de voorkeur boven een hoge hoeveelheid in één keer.

Overzicht strooiroutes Hattem (pdf 1,4 Mb)
Gladheidbestrijdingsplan

Uitgelicht