Persoonsgegevens veranderen of verwijderen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd.

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan 16 jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

Gemeente Hattem

Postbus 93
8050 AB Hattem