Uittreksel burgerlijke stand

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de registers van de burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel of afschrift nodig uit de akte van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie. Een uittreksel of afschrift burgerlijke stand kost € 13,40.

Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Akte van partnerschapsregistratie
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

Aanvraag afschrift burgerlijke stand aanvragen met DigiD

Voorwaarden

U kunt aan de balie in het stadhuis een uittreksel of afschrift aanvragen, wanneer u:

 • belanghebbende bent.
 • de man of vrouw bent vermeld in de akte.
 • een erfgenaam bent.
 • het kind of de ouder bent vermeld in de akte.
 • de vertegenwoordiger bent.

Wilt u een uittreksel of afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan neemt u ook mee:

 • een schriftelijke machtiging.
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet.

Kosten

€ 13,40 (2019)

Bijzonderheden

Vraag het uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wilt u een afschrift van een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap? Ga dan naar de gemeente waar u getrouwd bent of het partnerschap heeft gesloten.

Aanvraag

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: een geboorteakte vraagt u aan in de gemeente waar u geboren bent.

U kunt een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand online en persoonlijk aanvragen.

Online aanvragen

U kunt een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand online (met DigiD) aanvragen door gebruik te maken van bijgaand formulier. Voordat u het formulier verstuurt, kunt u betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Het uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand wordt zo spoedig mogelijk naar u verzonden.

Persoonlijk aanvragen

Als u liever persoonlijk langskomt om uw uittreksel of afschrift aan te vragen, dan kan dat ook. U kunt op afspraak terecht bij balie burgerzaken in het stadhuis. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U ontvangt het uittreksel of afschrift meteen.

Afspraak maken