Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Kosten

  • Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35.
  • De elektronische VOG kost € 33,85.

(tarieven 2019)

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Meer weten over het aanvragen van een gratis VOG? Lees dan de informatie op de website van Justis.

Aanvraag

U vraagt een VOG aan via de gemeente door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen. Dit kan alleen op afspraak. Daarnaast moet u zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Afspraak maken

Niet ingeschreven?

Staat u niet ingeschreven in de BRP? Dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen. De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij Justis.

Online aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG online aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) organisatie die de VOG van u vraagt. Meer weten? Lees dan de aanvullende informatie op de website van Justis.