Inkomen

Iedereen die (rechtmatig) in Nederland woont heeft recht op een inkomen. We werken vanuit het principe van de eigen kracht van onze inwoners en gaan ervan uit dat iedereen, naar vermogen, meedoet.

Waar nodig kan ook de gemeente inwoners (tijdelijk) ondersteunen. Als u 18 jaar of ouder bent en u heeft niet genoeg inkomen om uzelf (of uw gezin) te onderhouden, is het mogelijk om een voorziening aan te vragen. Daar zijn wel voorwaarden en verplichtingen aan verbonden.

Bijstandsuitkering

Iedereen moet proberen zoveel mogelijk in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien met werken. Dit lukt niet altijd. Wanneer u onvoldoende vermogen en een te laag inkomen heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Geschat bruto jaarinkomen bij een bijstandsuitkering

De bedragen zijn in 2018:

  • voor gehuwden: € 9.833
  • voor alleenstaande/alleenstaand ouder: € 15.193

Uitgelicht