Minimaregelingen

Iedereen die (rechtmatig) in Nederland woont heeft recht op een inkomen. De gemeente werkt vanuit het principe van de eigen kracht van inwoners en gaat ervan uit dat iedereen, naar vermogen, meedoet.

Waar nodig kan de gemeente (tijdelijk) ondersteunen. Als u 18 jaar of ouder bent en u heeft niet genoeg inkomen om uzelf (of uw gezin) te onderhouden, is het mogelijk om een voorziening aan te vragen. Daar zijn wel voorwaarden en verplichtingen aan verbonden.

Bijzondere bijstand
Activiteitenbijdrage
Individuele inkomenstoeslag
Individuele studietoeslag
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Zorgverzekering

Inkomensgrenzen

Vanaf januari 2018 gelden onderstaande inkomensgrenzen. Dit zijn netto bedragen inclusief vakantietoeslag en het betreft de meest voorkomende normen. Er zijn situaties waarin andere normen gelden, zoals situaties waarin kosten kunnen worden gedeeld, iemand jonger is dan 21 jaar, of waarin één partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd en één partner ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

100% van de bijstandsnorm voor personen jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.417,32
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 992,12

100% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.525,44
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.115,48

120% van de bijstandsnorm voor personen jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.700,78
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.190,54

120% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.830,53
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.338,58

130% van de bijstandsnorm voor personen jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.842,52
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.289,76

130% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

 • Gehuwden / samenwonenden: € 1.983,07
 • Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.450,12

Let op: bij alleenstaande ouders telt het kindgebonden budget van de belastingdienst niet mee als inkomen!

Uitgelicht