Werkmakelaar

De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van mensen die beschikken over arbeidsvermogen. De werkmakelaar is de schakel tussen werkgevers en de gemeente.

Het gaat om mensen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en bij het vinden en/of behouden van werk. Hierbij ligt de prioriteit bij ondersteuning van uitkeringsgerechtigden. Dit is verder uitgewerkt in verordeningen en beleidsregels.

Werkmakelaar

De gemeente Hattem heeft een werkmakelaar aangesteld die er voor zorgt dat werkgevers en de gemeente elkaar beter kunnen vinden. Het doel is om vacatures bij werkgevers op te halen en een match te maken met het aanbod van werkzoekenden uit het bestand van de gemeente en andere uitkeringsgerechtigden.

De werkmakelaar is op de volgende momenten telefonisch bereikbaar op (038) 443 16 16:

Maandag en donderdag: 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 - 14.00 uur
Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Uitgelicht