Assenrade

Assenrade is de nieuwste uitbreidingswijk van Hattem. De wijk ligt tussen de Geldersedijk en Gaperslanden. Er worden 269 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen gebouwd.

Assenrade fase 4a

Tot en met 22 maart 2017 was het mogelijk om u in te schrijven op een kavel in Assenrade fase 4a. In deze fase zijn 10 kavels beschikbaar in het noordelijke deel van Assenrade (in zijstraten van Stockholm).

Nu de inschrijvingstermijn is gesloten, verricht de notaris binnenkort de loting. Door middel van deze loting wordt de volgorde bepaald waarin inschrijvingen behandeld worden. Door dit systeem hebben alle geïnteresseerden een gelijke kans om een kavel te bemachtigen. Na de loting is het, voor degenen die een kavel toegewezen hebben gekregen, mogelijk een optie te nemen op de kavel. Deze optie geldt 4 maanden en kost eenmalig €500,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel krijgt u dit bedrag terug. Verlenging van deze optieperiode is beperkt en tegen betaling van rentelasten mogelijk. De optieperiode eindigt op het moment dat u een aanvraag omgevingsvergunning doet of de koopovereenkomst tekent.

In het kavelpaspoort zijn de bouwmogelijkheden voor de kavels kort beschreven. Voor meer informatie over de bouwmogelijkheden kunt u de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan Assenrade lezen.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerald van Dijk via (038) 443 16 16 of gvandijk@hattem.nl.

Beeldkwaliteitsplan Assenrade

Het beeldkwaliteitsplan (pdf 4 MB) heeft de volgende functies:

  • het formuleert de beeldkwaliteit-ambities voor het plangebied;
  • het formuleert welstandscriteria voor bouwplannen en vervangt daarmee de welstandsnota voor dit plangebied;
  • het formuleert ambities voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied.

Fase I

Fase I (112 woningen) is grotendeels gerealiseerd en bestaat uit 62 koopwoningen, 21 huurwoningen en 29 vrije kavels.

Fase 2

In fase 2 zijn 28 koopwoningen en 32 huurwoningen gerealiseerd. Het laatste deel van fase 2 gaat in het eerste kwartaal van 2017 in de verkoop. Dit gedeelte bestaat uit 20 koopwoningen (vrijstaand, 2 onder 1 kap en rijwoningen).

Fase 3

De 51 woningen in fase 3 zijn in 2016 opgeleverd. Het betreft zowel koop- als huurwoningen in verschillende prijsklassen.

Fase 4
De verkoop van de vrije kavels van fase 4a is gestart.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen Assenrade en Assenrade, uitwerkingsplan 1 en 2 bieden de kaders voor de nieuwe wijk Assenrade.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Assenrade ontvangen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief op www.bouwfonds.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.woneninassenrade.nl

  • Voor meer informatie over huurwoningen kunt u terecht bij Triada Woondiensten, (0578) 676 666, www.triada.nl
  • Voor meer informatie over koopwoningen kunt u terecht bij Veltkamp & Stam Makelarij in Hattem, (038) 444 71 11 en bij Bramer Woningmakelaars in Zwolle, (038) 422 22 22.
  • Voor informatie over vrije kavels kunt u terecht bij de gemeente, (038) 443 16 16 of via gemeente@hattem.nl.

Overzicht indeling wijk Assenrade [PDF 3 MB]

Groen en speelruimte in Assenrade

We werken al een tijdje aan een mooie plek in Assenrade waar ruimte is voor spelen en groen waar jong en oud van kunnen genieten. Helpt u mee?

Meer informatie en aanmelden