Bomen kappen

Het rooien van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U heeft een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat of als dit is bepaald in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor stevig snoeien.

De vergunning die moet worden aangevraagd is een omgevingsvergunning voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand' als de boom op de bomenlijst staat. Is in het bestemmingsplan bepaald dat voor het vellen van een houtopstand een vergunning nodig is, dan gaat het om een omgevingsvergunning voor 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde'.

Bomen die niet op de bomenlijst staan en waarvan in het bestemmingsplan niet is bepaald dat een vergunning nodig is, mogen zonder vergunning worden verwijderd of stevig gesnoeid.

Afspraak maken

Voorwaarden

  • Uw verzoek kan worden afgewezen als de boom geen ernstige hinder oplevert of gevaar vormt voor de omgeving.
  • Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in uw buurt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ga naar www.omgevingsloket.nl

De bomenlijst vindt u terug in het groenbeleid.