Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
  2. Omgevingsvergunning voor het bouwen (reguliere procedure). Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  3. Omgevingsvergunning voor het bouwen (uitgebreide procedure). Deze procedure is nodig in onderstaande gevallen:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan.
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen.
  • bij een monument.
  • het gebouw wordt een dagverblijf voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie); dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Bijzonderheden

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken