Planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Of een nieuwe weg worden aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade.

Een paar voorbeelden:

  • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
  • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
  • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

U krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Als bijvoorbeeld een nieuwe snelweg wordt aangelegd. Zulke projecten gaan boven de mogelijkheden of bevoegdheid van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen).
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.

Kosten

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen.

Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd (of gedeeltelijk wordt geaccepteerd), krijgt u de € 300 terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Aanvraag

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade te kunnen doen moet u het volgende aanleveren:

  • aanvraagformulier behorend bij de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
  • kopie eigendomsbewijs

Het formulier en kopie eigendomsbewijs kunt u sturen naar: Gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Schadevergoeding planschade aanvragen (pdf 10 kb)