Sloopvergunning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde en veiligheid te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig heeft.

Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken wat voor uw situatie van toepassing is. Op deze website kunt u ook lezen welke gegevens en documenten er bij een aanvraag omgevingsvergunning activiteit slopen verstrekt moeten worden.

Voorwaarden

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding of een vergunning nodig heeft. Zo hoeft u alleen een melding te doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of asbest wilt verwijderen.

In de volgende gevallen is er een sloopvergunning vereist:

  • het slopen van een beschermd monument.
  • het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald.
  • het slopen van een bouwwerk in een bescherm stads- of dorpsgezicht.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken