Uitrit, melding

Wanneer u een uitrit wilt maken of veranderen bij uw bedrijf of huis, moet u dit melden bij de gemeente. Het is verboden een uitrit te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitrit naar de weg als:

  • degene die van plan is een uitrit te maken geen melding heeft gedaan.
  • het college het maken of veranderen van de uitrit heeft verboden.

Voorwaarden

Het college verbiedt het maken of veranderen van een uitrit als:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht.
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • er sprake is van een uitrit van een perceel dat al door een andere uitrit wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Aanvraag

U kunt een melding aanleggen of veranderen van een uitrit doorgeven door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Melding aanleggen of veranderen van een uitrit met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

De gemeente reageert binnen vier weken op uw melding. Wanneer u na vier weken nog geen reactie heeft ontvangen, mag de uitrit worden aangelegd of veranderd.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen zes weken reageren. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.