Leefbaar en veilig

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Verlichting

  De gemeente Hattem wordt verlicht met behulp van ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen).

 • Groen

  De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te gaan spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

 • Hondenbeleid

  Wanneer u uw hond uitlaat, heeft u een opruim- en aanlijnplicht.

 • Maaibeleid

  Het maaibeleid van de gemeente Hattem is veranderd. Op een aantal plaatsen wordt minder vaak gemaaid.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren, zoals het oprichten van WhatsApp-groepen.

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Uitgelicht