Leefbaar en veilig

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Honden uitlaten

  Wanneer u uw hond uitlaat, heeft u een opruim- en aanlijnplicht.

 • Openbare verlichting

  De gemeente Hattem wordt verlicht met behulp van ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen).

 • Gras maaien

  Het maaibeleid van de gemeente Hattem is veranderd. Op een aantal plaatsen wordt minder vaak gemaaid.

 • Groen kopen of adopteren

  De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te gaan spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

 • Japanse duizendknoop

  We hebben er in de winter geen last van, maar nu de temperatuur weer omhoog gaat komt hij weer terug: de Japanse Duizendknoop. De Japanse Duizendknoop is een diepwortelende plant die zich razendsnel uitbreidt, andere planten overwoekert en zorgt voor grote schade aan natuur, wegen en gebouwen.

 • Steenmarters

  Als een steenmarter zich vestigt in een woning of ander gebouw gaat dat vaak gepaard met schade aan isolatie- en afwerkmateriaal, lawaai- en geuroverlast. In uw auto worden kabels beschadigd.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups is de afgelopen jaren in Hattem gesignaleerd. De rupsen kunnen met name in de zomerperiode voor ongemak (huidirritaties en allergische reacties) zorgen.

 • Veilige woonomgeving

  We leven in een maatschappij waarin risico's bestaan. Ongevallen zijn niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken.

 • WhatsApp-groepen

  Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren, zoals het oprichten van WhatsApp-groepen.

 • Buurtbemiddeling

  Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.