Adoptie groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen.

Zo kunt u een steentje bijdragen aan de instandhouding van uw (groene) woon- en leefomgeving door bijvoorbeeld het plantsoentje voor de deur op te fleuren of de gemeentehaag naast uw woning te snoeien. Dit kunt u alleen doen, maar natuurlijk ook samen met uw buren.

Bij groenadoptie blijft het terrein openbaar toegankelijk. U mag er dus geen hek omheen zetten of anderen de toegang ontzeggen. De grond is en blijft eigendom van de gemeente.

Voor groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente. Wel krijgt u er een mooie buurt voor terug, met groen naar uw eigen zin. Doordat u het groen meer aandacht kunt geven ziet het er waarschijnlijk mooier uit, dan wanneer de gemeente het onderhoudt. Waar nodig kan de groencoach van de gemeente u ondersteunen, bijvoorbeeld als u vragen heeft of beplanting wilt vervangen.

Aanmelden

Ook enthousiast geworden? U kunt zich eenvoudig aanmelden door het aanvraagformulier adoptie groen online in te vullen en te versturen. Heeft u ideeën over een andere inrichting of overige vragen? Neem contact op via emailadres: groenadoptie@hattem.nl.

Aanvraagformulier adoptie groen

Lees de spelregels in het groenbeleid van de gemeente Hattem.